Yrityksen historia, synty.

Mitä minä sille mahdan.” Äidinmaidon mukana tulleet ominaisuudet loivat tapahtumaketjun, jonka seurauksena päädyin tähän pisteeseen. Edesmennyt Ukkini Viktor oli tunnettu hevosvaljaiden tekijä. Hänet tunnettiin taidoistaan ja laadukkaasta työnjäljestä. Valjaat olivat muotoiltu ja mitoitettu aina käyttäjälle ja hevoselle parhaiten sopiviksi. Ukkini aate oli, että mitä sopivammat työvälineet hän osasi valmistaa, sen paremmin raskas työpäivä pelto- ja metsätöissä jaksettiin tehdä.

Mitä äidinmaidon mukana minulle sitten periytyi? Käsillä tekemisen taito ja näkemys siitä, millainen jonkin asia pitää olla, jotta se palvelee parhaiten käyttäjäänsä. Rakentamisessa jatkuva mielenkiintoni pohjautuukin kysymyksiin; miten asumisympäristö muodostuu ja miten se tehdään?

Jo nuorena huomasin, että jos jotain ei löydy valmiina tai se ei miellyttänyt, on vain yksi vaihtoehto. Tehdä itse. Siitä se alkoi. Kouluttauduin ja pyrin jatkuvasti sellaisiin työtehtäviin, jotka kehittivät omaa ajatusmalliani tukevaa ammattitaitoa.

Ensimmäinen etappi.

Vuonna 1997 perustin yrityksen Studio Kirsikkapuu. Yritys tarjosi kaluste- ja sisustussuunnittelua ja projektien toteutusta asiakaslähtöisesti. Aika riensi ja ajoittain töitä tuli tehtyä oman jaksamisen kustannuksella. Palava halu ratkoa ongelmia ja löytää paras mahdollinen toteutus ratkaisulle innosti kuitenkin jaksamaan.

Toinen etappi.

Vuonna 2012 projektien kasvaessa suuremmiksi perustimme osakeyhtiön Cartos Oy. Työtehtävissä halusimme keskittyä enemmän suunnitteluun. Vuosien myötä kuitenkin huomasimme, ettei toimintamalli, jossa me suunnittelemme ja ulkopuolinen taho hoitaa toteutuksen, toiminut. Samalla huomasin, että työtehtävät eivät ruokkineet omaa innostusta niin kuin aikaisemmin. Mitä olimme tehneet väärin? Kysyjä ei tieltä eksy, ja siihen minä uskoin tässäkin asiassa. Lähestyin vanhoja asiakkaita ja kahvikupin äärellä kysyin mikä palveluissamme on vikana. Palaute oli selkeä. Asiakkaat eivät enää kokeneet saavansa sitä samaa mitä Studio kirsikkapuun aikaan olivat saaneet. He olivat oppineet saamaan luotettavaa, kokonaisvaltaista palvelua suunnittelusta toteutukseen. He olivat tottuneet luottamaan siihen, että heidän kodissaan toimivat ne henkilöt, joihin voi luottaa täysin. He olivat oppineet siihen, että vähäisemmätkin vaatimukset huomioidaan ja pienimmätkin yksityiskohdat hiotaan kuntoon.

Kolmas etappi.

Virheistä ja vääristä siirroista on opittava. Vuonna 2020 Cartos Oy palautui lähtötilanteeseen eli vuoden 1997 alkusysäykseen. Vuonna 2012 tehty toimintalinjaus ei ollut oikea asiakkaiden eikä yrityksen näkökulmasta. Tekemämme työ ei tuottanut mielihyvää kummallekaan osapuolelle. Sain huomata, että onnistuneiden projektien tuomalla mielihyvällä oli suora vaikutus omaan jaksamiseen ja asiakkaat olivat taas tyytyväisiä.

Cartos Oy vuonna 2020

Toimimme täyttääksemme asiakkaiden visioita ja tarpeita sisustamisen, kalustamisen ja rakentamisen toimintakentissä. Meiltä saat kaikki sisustus- ja rakentamispalvelut uudis- ja peruskorjauskohteisiin. Voimme myös antaa oman näkemyksemme suunnittelun kautta.

Työskentelemme arkkitehtien, sisustussuunnittelijoiden, yksityisasiakkaiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tarjoamme projekteihin omaa teknistä ja esteettistä asiantuntemusta, jolloin lopputulos on monimuotoinen ja valmistus kustannustehokasta.

Työmme lähtee liikkeelle karkeista luonnospiirustuksista, joiden avulla lähdemme suunnittelemaan ja tarvittaessa toteuttamaan ainutlaatuisia, räätälöityjä kokonaisuuksia ja tuotteita. Kokonaisuuksia ja tuotteita, jotka heijastavat meidän ja asiakkaiden arvoja. Arvostamme työssämme ajattomuutta ja pitkä-ikäisyyttä, mikä on myös lähtökohta kestävälle rakentamiselle.

Kuopio 22.02.2020 Arto Kirsikka-aho